Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 4

4 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van: 

- verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (34028, nrs. 6 tot en met 8).

De voorzitter: 

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten. 

Daartoe wordt besloten.