Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530012 nr. 44

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ruim 80% van de jaarlijks 1,5 miljoen volwassenen een opleiding volgt bij de private opleiders;

constaterende dat de gezamenlijke omzet van de branche 3,2 miljard euro is;

constaterende dat de private opleiders door hun flexibele aanpak en maatwerktrajecten de meest geschikte partij zijn voor het verzorgen van deeltijdonderwijs;

constaterende dat de private opleiders in staat zijn een bijdrage aan het verdienvermogen van Nederland te leveren zonder dat het de belastingbetaler ook maar één cent kost;

verzoekt de regering, de bekostiging van deeltijdstudies in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs te beëindigen en het deeltijdonderwijs over te laten aan de private opleiders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema