Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 22

22 Stemming motie Experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO het ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl, 

te weten: 

  • -de motie-Van Meenen/Jadnanansing over de mogelijkheid om af te wijken van de urennorm (31524, nr. 236). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Meenen/Jadnanansing (31524, nr. 236). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.