Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530012 nr. 45

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister pas in september 2016 met de experimenten vraagfinanciering wil starten, omdat het Ministerie van OCW, DUO en de leden van de Vereniging Hogescholen kennelijk niet eerder kunnen;

overwegende dat het Ministerie van OCW, DUO en de leden van de Vereniging Hogescholen wel de pilots flexibilisering in 2015 willen starten;

van mening dat daarmee het bekostigd onderwijs een voorsprong zou krijgen op het private onderwijs;

verzoekt de regering, de pilots en de experimenten vraagfinanciering gelijktijdig in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema