Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530012 nr. 46

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de experimenten vraagfinanciering alleen gericht zijn op de sectoren zorg en techniek;

overwegende dat alle sectoren waar een concrete vraag is naar meer (hoger) geschoolde werknemers moeten kunnen deelnemen aan de experimenten, waaronder de ICT-sector;

verzoekt de regering, geen beperking te leggen op het aantal sectoren dat kan deelnemen aan de experimenten vraagfinanciering;

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema