Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201530012 nr. 48

30 012 Leven Lang Leren

Nr. 48 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een experiment wil doen met vraagfinanciering in het deeltijdonderwijs;

constaterende dat de reguliere bekostiging vervalt en dat ook private opleidingen aanspraak kunnen maken op publiek geld door middel van vouchers;

constaterende dat hoge collegegelden voor relevante (deeltijd-)opleidingen gevraagd mogen worden;

van mening dat dit neerkomt op een «privatisering» van het deeltijdonderwijs;

verzoekt de regering, af te zien van het experiment met vraagfinanciering in het deeltijdonderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk