Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 23

23 Stemmingen moties MH17

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO MH17, 

te weten: 

  • -de motie-Bontes over een parlementaire enquête naar de informatiepositie en het besluitvormingsproces met betrekking tot de luchtveiligheid boven Oost-Oekraïne (33997, nr. 31); 

  • -de motie-Sjoerdsma c.s. over overleg met de luchtvaartsector met het oog op een betere informatievergaring en risicoanalyse (33997, nr. 32); 

  • -de motie-De Roon over inzage van het verslag of de verslagen van de briefing (33997, nr. 33); 

  • -de motie-Omtzigt over een brief over de mogelijkheden tot vervolging (33997, nr. 34). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Bontes (33997, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma c.s. (33997, nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Roon (33997, nr. 33). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt (33997, nr. 34). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.