Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 28

28 Stemmingen moties problemen bij de Sociale Verzekeringsbank omtrent pgb’s

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank omtrent pgb’s, 

te weten: 

  • -de motie-Keijzer over concrete afspraken met de SVB om bureaucratische drempels weg te nemen (25657, nr. 131); 

  • -de motie-Keijzer/Gerbrands over met spoed uitbreiden van de capaciteit van het Rapid Responseteam (25657, nr. 132); 

  • -de motie-Leijten/Keijzer over naar de Kamer sturen van de notulen en afspraken van de stuurgroep trekkingsrecht PGB (25657, nr. 133). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Keijzer (25657, nr. 131). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Keijzer/Gerbrands (25657, nr. 132). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Leijten/Keijzer (25657, nr. 133). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Daarmee is een einde gekomen aan de stemmingen en het debat. Ik wens u allen een rustig reces.