Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 54, item 26

26 Stemmingen Brief Presidium Toekomst- en Onderzoeksagenda Tweede Kamer 2015

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over de Toekomst- en Onderzoeksagenda Tweede Kamer 2015 (32224, nr. 11). 

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het onderzoeksvoorstel voor een parlementair onderzoek naar een breed welvaartsbegrip en de vaste commissie voor Economische Zaken te verzoeken dit voorstel nader uit te werken, opdat het onderzoek in de vorm van een tijdelijke commissie kan worden uitgevoerd. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Hierbij merk ik op dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen dit voorstel te zijn.