Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 44, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Vierendertig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 22 januari 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33480-IIB, 33480-III, 33480-IV, 33480-V, 33480-VI, 33480-VII, 33480-VIII, 33480-IXA, 33480-IXB, 33480-X, 33480-XII, 33480-XIII, 33480-XV, 33480-XVI, 33480-A, 33480-B, 33480-C, 33480-F, 33480-H, 32768, 33452, 33174 (R1974), 33400-V, 33400-VI, 33400-VIII, 33400-IX, 33400-X, 33400-XII, 33400-XV, 33400-XVI, 33400-A, 33400-J, 33480-I en 33480-IIA heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Procedurele waarborgen asielprocedure – 19637-1600

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Informele Raad Algemene Zaken d.d. 20 en 21 januari 2013 – 21501-02-1213

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 16 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Milieuraad op 17 december 2012 – 21501-08-451

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomst onderhandelingen EU-Noorwegen en aanlandplicht – 21501-32-679

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag EU Transportraad 20 december 2012 – 21501-33-405

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Aanpassing van Verordening Consortia voor Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC Verordening) – 22112-1541

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: mededeling misleidende marketingpraktijken – 22112-1542

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Besluit zevende milieuactieprogramma – 22112-1543

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites – 22112-1544

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling actieplan en aanbevelingen tegen belastingfraude en -ontwijking – 22112-1545

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging Procedureverordening Staatssteun – 22112-1546

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging Machtigingsverordening Staatssteun – 22112-1547

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toegang Eerste en Tweede Kamer tot interne EU-Raadsdocumenten – 22112-1548

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Mededeling informatie-uitwisseling voor rechtshandhavingsdiensten – 22112-1549

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Mededeling EU actieplan vennootschapsrecht en corporate governance – 22112-1550

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Tweede verslag geleidelijke afschaffing melkquotaregeling – 22112-1551

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hoofdlijnenbrief studiefinanciering. Toekomstbestendige studiefinanciering voor sterke onderwijskwaliteit – 24724-103

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie BuZa over onderzoek naar het gebruik van geweld in de periode van dekolonisatie van Indonesië – 26049-75

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 14 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity)-studie Bonaire – 26407-84

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

EFSA herbeoordeling van 3 neonicotinoïden met oog op risico's voor bijen – 27858-141

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Identificatie en registratie van katten – 28286-613

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zakenbrief implementatie Europese dierenwelzijnsregels – 28286-614

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Notificatie EUTM Mali – 29521-202

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 18 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoeken van de commissie inzake biomassa en houthandel – 31209-157

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bezoek Mensenrechtenambassadeur aan Rusland (15-19 oktober 2012) – 31263-52

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie-El Fassed (33000 XIII, nr. 132) over houdbaarheidsdata en voedselverspilling – 31532-94

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Pakketmaatregelen Caribisch Nederland – 31568-127

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke reactie op de ingediende motie van lid Van Tongeren (32813, nr. 30) betreffende het aan banden leggen van de overheidsfinanciering van grootschalige productie van biobrandstoffen uit landbouwgewassen – 32813-41

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Discussie onderbouwing ammoniakbeleid – 33037-41

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op twee artikelen, getiteld "Defensie biedt ex-spion vijf ton om te zwijgen" en '"De Windhond slaat terug" over een persoon, in het artikel aangeduid met I.A. – 33400-X-48

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie BuZa inzake tijdspad en strekking van het onderzoek m.b.t. drones door de CAVV – 33400-X-49

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie rapport Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis – 33495-5

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.