Kamerstukken in dossier 33400-VI

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013; Brief inzake Evaluatie Groep Staten Tegen Corruptie van de Raad van Europa, GRECO

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-05-2014 2012-2013 Kamerstuk 33400-VI, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013; Brief inzake aanbieding van de regeringsreactie op het rapport van het Europees Comite inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het vijfde reguliere bezoek aan Nederland

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-10-2013 2012-2013 Kamerstuk 33400-VI, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (299 kB)

  Response of the Dutch authorities to the CPT report bij 33400 VI ek-I

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  08-10-2013 2012-2013 33400 VI, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33400-VI, nr. 127 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013; Brief regering; Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk (bijlage niet elektronisch beschikbaar)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33400-VI, nr. 126 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013; Motie; Motie van het lid Oskam c.s. over zo spoedig mogelijk verhelpen van de problemen bij het OM

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33400-VI, nr. 124 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013; Motie; Motie van het lid Helder over geen extra bezuiniging op het OM

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33400-VI, nr. 125 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013; Motie; Motie van het lid Oskam c.s. over niet verder laten oplopen van de bezuinigingen op het OM

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33400-VI, nr. 123 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Oskam (t.v.v. 33400-VI, nr. 118) over de executie van nog niet ten uitvoer gelegde zaken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33400-VI, nr. 122 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (94 kB)

  Brief van de Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving over Onderzoeksresultaten De GalanGroep

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-09-2013 2012-2013 33400-VI, nr. 121 Tweede Kamer der Staten-Generaal