Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329521 nr. 202

29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies

Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2013

Op 17 januari 2013 besloot de Raad Buitenlandse Zaken om een EU trainingsmissie in Mali (EUTM Mali) in het leven te roepen en de ontplooiing van de missie te versnellen. Aanleiding hiertoe vormen de recente ontwikkelingen in Mali. De GVDB-missie EUTM Mali is gericht op training en hervorming van het Malinese leger, inclusief de commandostructuur. De missie wordt uitgevoerd in zuid-Mali.

In het algemeen overleg met de Tweede Kamer op 16 januari jl. kondigden wij aan dat indien de EU inderdaad tot versnelde ontplooiing zou besluiten, het kabinet de wenselijkheid en mogelijkheid van een Nederlandse bijdrage aan deze missie zal bezien.

In overeenstemming met het Toetsingskader 2009 stellen wij u in kennis dat de regering de wenselijkheid en mogelijkheid onderzoekt van een bijdrage aan EUTM Mali. Dit onderzoek kan uitmonden in een positief besluit, waarover het parlement conform artikel 100 van de Grondwet wordt geïnformeerd, of in een negatief besluit, waarover het parlement eveneens wordt geïnformeerd.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert