Publicaties over dossier 33400-IX

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-04-2013 2012-2013 nr. 44, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 28 januari 2013 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2013 Staatsblad 2013, 83 Ministerie van Financiën
 3. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (33400-IX)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-02-2013 2012-2013 nr. 38, item 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314) (33174, R1974); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (33400-V); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400-VI); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (33400-VIII); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 14, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 14, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2013 2012-2013 nr. 14, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 22 januari 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  18-01-2013 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij de algemene financiële beschouwingen (inclusief het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 ( 33400-IX )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-11-2012 2012-2013 nr. 10, item 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Overig Download icon Open als PDF

  voortzetting van de algemene financiële beschouwingen,

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-11-2012 2012-2013 nr. 9, item 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Noten Download icon Open als PDF

  Vraag gesteld door het lid Merkies: ‘Kunt u nader ingaan op de koopkrachteffecten van het deelakkoord begroting 2013?’ : Schriftelijke antwoorden van de minister van Financiën op vragen gesteld in de eerste termijn vande algemene financiële beschouwingen en de behandeling van de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2013 (33400-IX)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-11-2012 2012-2013 nr. 9, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal