33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID EL FASSED

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in Nederland per jaar minstens 9,5 miljoen ton aan voedsel wordt verspild en dat deze verspilling plaatsvindt in alle schakels van de keten;

overwegende, dat verkeerde etikettering, te korte en verschillende «ten minste houdbaar tot»-termijnen (THT-termijnen) voor één type product en onduidelijkheid over wat is toegestaan na het verlopen van de THT-datum tot verspilling leiden;

overwegende, dat bedrijven vanwege productaansprakelijkheid onnodig voedsel uit de schappen nemen;

verzoekt de regering met ketenpartijen afspraken te maken over de THT-termijnen voor niet-bederfelijke producten en zeer lang houdbare producten;

verzoekt de regering tevens de mogelijkheid te onderzoeken de THT-datum af te schaffen voor niet-bederfelijke producten onder vermelding van de productiedatum,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Naar boven