Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20072008-837-838".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30175
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-10-16
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 838
Identifier h-tk-20072008-837-838
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 837-838
PS key HAN8186A09
Publicatiedatum 2007-11-12
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 13
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 837
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over luchtkwaliteit, te weten de motie-Spies c.s. over innovatieve oplossingen voor de luchtkwaliteit (30175, nr. 34); de motie-Neppérus over de subsidies op retrofitroetfilters (30175, nr. 35); de motie-Neppérus/Madlener over heropening van de discussie over ontkoppeling (30175, nr. 36); de motie-Poppe over de grenswaarde voor luchtkwaliteit buiten de bebouwde kom (30175, nr. 37), en de motie-Poppe over de grenswaarde voor luchtkwaliteit binnen de bebouwde kom (30175, nr. 38)
Vergaderjaar 2007-2008