Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Intrekking van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling (31005), en over:

- de motie-Joldersma/Jasper van Dijk over eisen voor de opbouw van het nieuwe kennisstelsel (31005, nr. 6).

(Zie vergadering van 10 oktober 2007.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Joldersma/Jasper van Dijk (31005, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD en het lid Verdonk tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven