Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201625834 nr. 107

25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 107 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een samenwerkingsverband van decentrale overheden, LTO, de asbestsaneringsbranche en het Verbond van Verzekeraars meewerkt aan een programmatische aanpak voor de sanering van asbestdaken;

overwegende dat niettemin het gevoel bestaat dat voor de benodigde versnelling in de sanering van asbestdaken meer regie vanuit de nationale overheid gewenst is;

verzoekt de regering, hieraan vorm te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling