Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201619637 nr. 2069

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2069 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 2060

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het een morele verplichting is om zorg te dragen voor ontheemden;

overwegende echter dat asielzoekers die onze gastvrijheid misbruiken geen aanspraak moeten kunnen maken op een plek in de asielprocedure;

verzoekt de regering, over te gaan tot uitzetting van asielzoekers die zich schuldig maken aan het plegen van een misdrijf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Van Helvert