Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 94, item 14

14 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Vijf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 11 juni 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32839, 33125, 33235, 33419 en 33589 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Beantwoording vragen commissie over de Energieraad – 21501-33-424

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 31 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling over vertrouwelijke aanbieding van een hoofdstuk van een rapport over de Fyra V250. Het stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal – 22026-404

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 11 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Coffeeshopbeleid – 24077-309

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken project duurzame inzetbaarheid – 25883-220

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 29 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijker – 27830-109

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 11 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Standpunt bij de bevindingen van de verkenners extramurale farmacie en marktscan farmacie 2012 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) – 29477-243

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 29 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie betreffende de pelsdierhouderij – 30826-30

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het Jadnanansing over de diefstal van het VWO-eindexamen Frans – 31289-150

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van het verdrag "Rotterdam Rules" – 31409-53

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbericht vervreemding monumentencomplexen – 31490-121

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 29 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Recreatieve luchtsport – 31936-142

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 28 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken inzake de pensioencommunicatie – 32043-166

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 29 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie van Syntens voor de periode 2007–2011 – 32637-58

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de hoofdvragen die in het rondetafelgesprek over de Energiewende in Duitsland centraal stonden – 32813-49

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken over het reservistenbeleid – 33400-X-81

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 29 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomst overleg kabinet en VNG van 28 mei 2013 – 33400-XV-107

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 30 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op ingediende amendementen en vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 – 33426-21

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 10 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Infrastructuurfonds 2012 – 33605-A-6

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 5 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van Koninkrijksrelaties 2012 – 33605-IV-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van Koninkrijksrelaties 2012 – 33605-IV-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2012 van het ministerie van Buitenlandse Zaken – 33605-V-5

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 van het ministerie van Buitenlandse Zaken – 33605-V-6

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2012 van het ministerie van Buitenlandse Zaken – 33605-V-7

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 – 33605-VI-5

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 – 33605-VI-6

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie – 33605-VI-7

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012, onderdeel Wonen en Rijksdienst – 33605-VII-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012, onderdeel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inclusief Vreemdelingenzaken en Integratie – 33605-VII-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2012 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 33605-VIII-7

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 33605-VIII-8

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een vraag en een antwoord over Slotwet 2012 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – 33605-VIII-9

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Defensie 2012 – 33605-X-5

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2012 van het Ministerie van Defensie – 33605-X-6

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet 2012 van het Ministerie van Defensie – 33605-X-7

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 – 33605-XII-6

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 5 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 – 33605-XII-7

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 5 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur – 33605-XIII-5

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie – 33605-XIII-6

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie – 33605-XIII-7

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag 2012 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur – 33605-XIII-8

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Economie en Innovatie – 33605-XIII-9

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2012, onderdeel Landbouw en Natuur – 33605-XIII-10

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 7 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 – 33605-XV-5

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 – 33605-XV-6

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 – 33605-XV-7

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 – 33605-XVI-5

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 – 33605-XVI-6

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 – 33605-XVI-7

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 juni 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.