33 605 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012

Nr. 9 VERSLAG HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD

Vastgesteld 7 juni 2012

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vraag en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het voorstel van wet genoegzaam voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Wolbert

Adjunct-griffier van de commissie, Klapwijk

1.

Kan de regering de verhoging van drie miljoen euro op de uitgaven van artikel 15 verklaren? Waaraan is deze drie miljoen euro uitgegeven?

De verhoging van het budget van drie miljoen euro betreft een bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van de frictiekosten van de Wereldomroep.

Naar boven