Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328828 nr. 46

28 828 Fraudebestrijding in de zorg

Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat indiceren in de huidige AWBZ mogelijkheden biedt tot het plegen van fraude en het toezichtsysteem gebaseerd is op «high trust, high penalty»;

constaterende dat het systeem van «high trust, high penalty» momenteel nog onvoldoende functioneert om fraude tegen te gaan;

verzoekt de regering om een heldere uitwerking van het systeem, door een systeem van slim toezicht te ontwikkelen waarbij fraude actief en tijdig wordt opgespoord en voor alle betrokkenen helder is welke sancties worden toegepast bij fraude;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover voor 1 september 2013 in te lichten, en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Bergkamp