Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328828 nr. 45

28 828 Fraudebestrijding in de zorg

Nr. 45 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 40

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een aantal maatregelen heeft aangekondigd om fraude in de zorg aan te pakken;

van mening dat zorgfraude onacceptabel is en effectief dient te worden aangepakt;

verzoekt de regering, de Kamer uiterlijk 1 september 2013 een plan van aanpak te zenden met een overzicht van de al aangekondigde maatregelen, aangevuld met noodzakelijke maatregelen die recent genoemd zijn door onder andere NVZ, ZN, Nza en in het PInCET rapport en daarbij per maatregel aan te geven met welk doel de maatregel word genomen en welk tijdspad wordt gehanteerd;

En gaat over tot de orde van de dag

Otwin van Dijk

Bruins Slot

Pia Dijkstra