Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328828 nr. 44

28 828 Fraudebestrijding in de zorg

Nr. 44 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN EN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat cliënten die gebruik maken van langdurige zorg onvoldoende op de hoogte zijn van de zwaarte en veranderingen met betrekking tot hun eigen zorgindicatie;

verzoekt de regering, in het vierde kwartaal van 2013 de Kamer een actieplan te sturen dat er voor zorgt dat iedere zorggebruiker exact op de hoogte is van welke indicatie aan de ontvangen zorg ten grondslag ligt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Otwin van Dijk