Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20072008-838-839".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31200-I
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-10-16
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31200 I
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 839
Identifier h-tk-20072008-838-839
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 838-839
PS key HAN8186A11
Publicatiedatum 2007-11-12
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 13
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 838
Taal nl
Titel Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2008 (31200 I), te weten de motie-Van Raak c.s. over specificatie van de uitgaven ten behoeve van het Koninklijk Huis (31200 I, nr. 4); de motie-Brinkman over publieke uitspraken over politiek gevoelige kwesties door leden van het Koninklijk Huis (31200 I, nr. 5), en twee andere moties (31200 I, nrs. 6 en 7)
Vergaderjaar 2007-2008