Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4579-4580

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over jeugdbescherming, te weten:

- de motie-Çörüz c.s over onderzoek naar de mogelijkheden van onaangekondigd huisbezoek (31015 /31001, nr. 27);

- de motie-Çörüz over maatwerk bij kinderbeschermingsmaatregelen (31015 /31001, nr. 28);

- de motie-Dezentjé Hamming over het tweemaal onaangekondigd bezoeken van gezinnen (31015 /31001, nr. 29);

- de motie-Langkamp over het door de kinderrechter beslissen over verlenging van een ots of uithuisplaatsing (31015 /31001, nr. 30);

- de motie-Voordewind c.s. over de rol van gezinsvoogden bij de omzetting van een ots in een uithuisplaatsing (31015 /31001, nr. 31);

- de motie-Agema over bekorting van de maximale doorlooptijd bij AMK's (31015 /31001, nr. 32).

(Zie vergadering van 13 maart 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink stel ik voor, eerst de motie op stuk nr. 29 in stemming te brengen.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31015/31001, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Çörüz c.s. (31015/31001, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Çörüz (31015/31001, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Langkamp (31015/31001, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (31015/31001, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (31015/31001, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.