Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4576-4577

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de walvissenjacht, te weten:

- de motie-Graus over het aan Japan kenbaar maken dat malafide praktijken niet worden getolereerd (31200 XIV, nr. 200);

- de motie-Van Velzen c.s. over aansluiting bij de gezamenlijke strategie van de EU-lidstaten (31200 XIV, nr. 201);

- de motie-Van Velzen over aanvullende maatregelen op het moratorium op de walvisjacht (31200 XIV, nr. 202);

- de motie-Ouwehand/Van Gent over afwijzing van hervatting van de commerciële walvisjacht (31200 XIV, nr. 203);

- de motie-Ouwehand over economische sancties tegen Japan (31200 XIV, nr. 204);

- de motie-Ouwehand over een onderzoek naar het schietincident op de Steve Irwin (31200 XIV, nr. 205).

(Zie vergadering van 12 maart 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Velzen stel ik voor, haar motie (31200-XIV, nr. 201) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (31200-XIV, nr. 205) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Velzen (31200-XIV, nr. 202) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Velzen, Jacobi, Snijder-Hazelhoff, Van Gent en Ouwehand.

Deze gewijzigde motie krijgt nr. 210 (31200-XIV).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Graus (31200-XIV, nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Velzen c.s. (31200-XIV, nr. 210).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Gent (31200-XIV, nr. 203).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31200-XIV, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Graus (PVV):

Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen, krijg ik graag een reactie van het kabinet over hoe de motie wordt uitgevoerd, als het kan binnen een week.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.