Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4574-4575

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs (31325), en over:

- de motie-Dezentjé Hamming over het intrekken van het wetsvoorstel (31325, nr. 13);

- de motie-Jasper van Dijk over een onderzoek naar een uitvoerbaar en betaalbaar plan voor gratis schoolboeken (31325, nr. 14);

- de motie-Jasper van Dijk c.s. over het stimuleren van kleinschaliger initiatieven om zelfontwikkeld lesmateriaal digitaal uit te wisselen (31325, nr. 15);

- de motie-Dibi c.s. over een uitvoeringstoets over het wetsvoorstel "gratis schoolboeken" (31325, nr. 16);

- de motie-Dibi over een commissie die schoolboeken beoordeelt op didactiek, duurzaamheid en prijs (31325, nr. 17);

- de motie-Dibi c.s. over de kosten van schoolboeken (31325, nr. 18);

- de motie-Pechtold over het gevolg van de nieuwe wijze van financiering voor de lagere inkomensgroepen (31325, nr. 19);

- de motie-Pechtold c.s. over het dit jaar afzien van de invoering van gratis schoolboeken (31325, nr. 20).

(Zie vergadering van 12 maart 2008.)

De voorzitter:

Er zal eerst worden gestemd over de moties op de stukken nrs. 13 en 16 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel. De motie op stuk nr. 13 vraagt om intrekking van het wetsvoorstel en de motie op stuk nr. 16 om uitstel van de stemmingen.

Mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink wenst hoofdelijke stemming over de motie op stuk nr. 13 en de heer Dibi over de motie op stuk nr. 16.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Jasper van Dijk (SP):

De SP is voorstander van gratis schoolboeken. Dat hoort bij kosteloos onderwijs. Maar de SP is geen voorstander van moeilijk uitvoerbare wetgeving.

Wij hebben drie bezwaren tegen dit wetsvoorstel. Het is onzeker of leraren hun eigen methode kunnen kiezen. Er ontstaat administratieve rompslomp vanwege de plicht tot aanbestedingen. Er is een onaanvaardbaar risico van juridische procedures.

In plaats daarvan pleiten wij voor een onderzoek naar een uitvoerbaar wetsvoorstel voor gratis schoolboeken. Tot die tijd kunnen de ouders € 308 op hun rekening ontvangen. Om die reden stemmen wij tegen het wetsvoorstel voor gratis schoolboeken. Wij stemmen ook tegen de moties op stuk nrs. 13 en 20, omdat wij tegen de overwegingen daarvan zijn.

De heer Dibi (GroenLinks):

Wij stemmen over een sympathiek voorstel voor gratis schoolboeken, enerzijds bedoeld als inkomensondersteuning voor ouders met schoolgaande kinderen en anderzijds voor het stoppen van de almaar stijgende boekenprijzen. Wat blijkt? De laagste inkomens profiteren hier niet van en de kans op substantiële daling van de boekenprijzen is niet gegarandeerd.

Bovendien is er discussie over de keuzevrijheid van de docent in het kiezen zijn eigen lesmethode. Genoeg redenen om kritisch te zijn. De belangrijkste reden is natuurlijk het rapport van de commissie-Dijsselbloem. Ik ben daar heel dankbaar voor maar ik heb er ook veel van geleerd over het doorvoeren van onderwijsbeleid, of het nu om een grootschalige onderwijsvernieuwing gaat of om een ingrijpende verandering.

Wij spreken vandaag over de zoveelste nieuwe taak voor het onderwijs. Als extra waarborg voor een zorgvuldige beslissing en een realistisch uitvoeringsbeleid adviseert de commissie-Dijsselbloem een uitvoeringstoets. Ook dit gebeurt niet, met dank aan de coalitie.

Wat heb je aan een gratis schoolboek als je geen leraar hebt om je te vertellen dat je het ook moet openslaan? De GroenLinks-fractie stemt tegen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (31325, nr. 13).

Vóór stemmen de leden: Blok, Boekestijn, Bosma, Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Tony van Dijck, Duyvendak, Fritsma, Van Gent, Graus, Griffith, Halsema, Van der Ham, Kamp, Koşer Kaya, De Krom, Madlener, Neppérus, Nicolaï, Pechtold, Peters, Remkes, De Roon, Rutte, Schippers, Snijder-Hazelhoff, Teeven, Verdonk, Weekers, Wilders, Zijlstra, Agema, Aptroot, Azough, Van Baalen en Van Beek.

Tegen stemmen de leden: Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blom, Van Bochove, Boelhouwer, Van Bommel, Bouchibti, Bouwmeester, Van de Camp, Çörüz, Cramer, Van Dam, Depla, Jasper van Dijk, Jan Jacob van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Eijsink, Ferrier, Van Geel, Van Gennip, Gerkens, Van Gerven, Gill'ard, Van Haersma Buma, Hamer, Haverkamp, Heerts, Heijnen, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager, Jansen, Joldersma, Jonker, Kalma, Kant, Karabulut, Knops, Koopmans, Koppejan, Roland Kortenhorst, Kraneveldt-van der Veen, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Marijnissen, Mastwijk, De Nerée tot Babberich, Omtzigt, Ortega-Martijn, Ouwehand, De Pater-van der Meer, Polderman, Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, De Rooij, De Rouwe, Samsom, Schermers, Schinkelshoek, Slob, Smeets, Smilde, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Thieme, Timmer, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Verbeet, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Willemse-van der Ploeg, De Wit, Wolbert, Anker, Arib, Atsma, Bashir en Besselink.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 104 tegen 39 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi c.s. (31325, nr. 16).

Vóór stemmen de leden: Van Beek, Blok, Boekestijn, Van Bommel, Ten Broeke, Van der Burg, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Jasper van Dijk, Duyvendak, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Griffith, Halsema, Van der Ham, Irrgang, Jansen, Kamp, Kant, Karabulut, Koşer Kaya, De Krom, Langkamp, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Luijben, Marijnissen, Neppérus, Nicolaï, Ouwehand, Pechtold, Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roemer, De Rooij, Rutte, Schippers, Snijder-Hazelhoff, Teeven, Thieme, Ulenbelt, Van Velzen, Verdonk, Weekers, De Wit, Zijlstra, Aptroot, Azough, Van Baalen en Bashir.

Tegen stemmen de leden: Besselink, Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blom, Van Bochove, Boelhouwer, Bosma, Bouchibti, Bouwmeester, Brinkman, Van de Camp, Çörüz, Cramer, Van Dam, Depla, Tony van Dijck, Jan Jacob van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Eijsink, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Gill'ard, Graus, Van Haersma Buma, Hamer, Haverkamp, Heerts, Heijnen, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Jacobi, Jager, Joldersma, Jonker, Kalma, Knops, Koopmans, Koppejan, Roland Kortenhorst, Kraneveldt-van der Veen, Kuiken, Leerdam, Madlener, Mastwijk, De Nerée tot Babberich, Omtzigt, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Roefs, De Roon, De Rouwe, Samsom, Schermers, Schinkelshoek, Slob, Smeets, Smilde, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk, Tang, Timmer, Van Toorenburg, Van der Veen, Verbeet, Vermeij, Vietsch, Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Waalkens, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg, Wolbert, Agema, Anker, Arib en Atsma.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 88 tegen 55 stemmen is verworpen.

Ik deel mee dat de regering het amendement-Kraneveldt-van der Veen c.s. (31325, nr. 7) in de vergadering van 5 maart 2008 heeft overgenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Op verzoek van de heer Dibi stel ik voor, zijn motie (31325, nr.17) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31325, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (31325, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dibi c.s. (31325, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31325, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (31325, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.