Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4580

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Valys, te weten:

- de motie-Leijten over een gratis telefoonnummer voor Valys (25847, nr. 55);

- de motie-Leijten over het onmogelijk maken van onderaanbestedingen (25847, nr. 56);

- de motie-Van Dijken/Willemse-van der Ploeg over betrouwbare en klantvriendelijke dienstverlening door Valys (25847, nr. 57);

- de motie-Agema over het schrappen van het maximum van 750 kilometer per jaar (25847, nr. 58);

- de motie-Agema over wijziging van het criterium voor combinatieritten (25847, nr. 59).

(Zie vergadering van 13 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Leijten (25847, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (25847, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dijken/Willemse-van der Ploeg (25847, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (25847, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (25847, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.