Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4579

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over WWB-onderwerpen, te weten:

- de motie-Karabulut over verruiming van de ex-post vangnetregeling (30545, nr. 45);

- de motie-Karabulut over een meer kostengeoriënteerde financiering (30545, nr. 46).

(Zie vergadering van 13 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Karabulut (30545, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (30545, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.