Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4575

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het WRR-rapport "Europa in Nederland", te weten:

- de motie-Pechtold over een visie van de regering over hoe de Europese Unie er in 2030 uit zou moeten zien (31202, nr. 23).

(Zie vergadering van 11 maart 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.