Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4575-4576

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid, te weten:

- de motie-Van der Ham/Jonker over de Yogyakarta Beginselen (27017, nr. 35);

- de motie-Bosma over de nota "Gewoon Homo Zijn" (27017, nr. 36);

- de motie-Bosma over het onmiddellijk uitzetten van allochtone daders van homogeweld (27017, nr. 37);

- de motie-Van Miltenburg over de effectiviteit van subsidies ter vergroting van de sociale acceptatie van homoseksualiteit (27017, nr. 38).

(Zie vergadering van 12 maart 2008.)

In stemming komt de motie-Van der Ham/Jonker (27017, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosma (27017, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bosma (27017, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg (27017, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.