Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 64, pagina 4579

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over Natura 2000, te weten:

- de motie-Snijder-Hazelhoff over het niet opnemen van maatregelen die extra beperkingen opleveren in beheerplannen (31200 XIV, nr. 194).

(Zie vergadering van 6 maart 2008.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.