Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2423-2424

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het onderdeel Politie van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008, te weten:

- de motie-Van Raak over het stoppen met gedetailleerde verantwoording voor het urenrooster (31200 VII, nr. 12);

- de motie-Van Raak over het stoppen met rittenboeken voor burgerauto's (31200 VII, nr. 13);

- de motie-Van Raak over een onderzoek naar het schrappen en samenvoegen van formulieren (31200 VII, nr. 14);

- de motie-Van Raak over digitale aanlevering van dossiers door de politie aan het OM (31200 VII, nr. 15);

- de motie-Van Raak over een verbeterplan voor kleding en materiaal van politiemensen (31200 VII, nr. 16);

- de motie-Van Raak over afspraken met hulpverlenende instanties over doorverwijzing en opname van psychiatrische patiënten (31200 VII, nr. 17);

- de motie-Van Raak over voldoende parkeergelegenheid en dekkende parkeervergoeding (31200 VII, nr. 18);

- de motie-Van Raak over snelle en effectieve informatie-uitwisseling tussen politieagenten en omliggende districten (31200 VII, nr. 19);

- de motie-Van Raak over verbetering van de uitwisseling van goede praktijken tussen afdelingen en regio's (31200 VII, nr. 20);

- de motie-Griffith over een meldpunt gericht op vermindering van de administratievelastendruk (31200 VII, nr. 21);

- de motie-Brinkman over maximaal 8 miljoen bekeuringen in 2008 (31200 VII, nr. 22);

- de motie-Brinkman over een landelijk aanpak-straatterroristenteam en een landelijk illegalenteam (31200 VII, nr. 23);

- de motie-Brinkman over dierenmishandeling en dierenkwelling (31200 VII, nr. 25).

(Zie wetgevingsoverleg van 19 november 2007.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Griffith (31200-VII, nr. 21) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-VII, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-VII, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-VII, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-VII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-VII, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-VII, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-VII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-VII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31200-VII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-VII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-VII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-VII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.