Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2419-2420

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de behandeling van het burgerinitiatief "Stop fout vlees" (31060, nr. 8).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met het verslag en het voorstel van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de behandeling van het burgerinitiatief "Stop fout vlees".

Daartoe wordt besloten.