Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2420-2421

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 (31200 IIA), te weten:

- de motie-Schinkelshoek c.s. over het baseren van de rijksbegroting op de Raming van de Tweede Kamer (31200 IIA, nr. 4);

- de motie-Brinkman over het op slot kunnen doen van kantoren van Tweede Kamerleden (31200 IIA, nr. 5).

(Zie vergadering van 29 november 2007.)

In stemming komt de motie-Schinkelshoek c.s. (31200-IIA, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-IIA, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.