Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2420

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Wilders over onderhandelingen met de taliban, te weten:

- de motie-Wilders over het niet onderhandelen met organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan terroristische activiteiten (31292, nr. 1).

(Zie vergadering van 28 november 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.