Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2424

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de begrotingen van het gemeentefonds (B) en het provinciefonds (C) voor het jaar 2008, te weten:

- de motie-Brinkman over een onderzoek naar de taken van gemeenten en provincies (31200 C,31200-B, nr. 5);

- de motie-Brinkman over het retourneren van 800 mln. aan overschotten aan de burger (31200 C, nr. 6).

(Zie wetgevingsoverleg van 19 november 2007.)

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-C, 31200-B, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-C, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.