Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2418-2419

Aan de orde is zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (31200 X), te weten:

- de motie-Poppe over het beperken van lesgeven door militairen op roc's (31200 X, nr. 47);

- de motie-Knops c.s. over een plan van aanpak voor de problematiek van de structurele kosten en kortingen (31200 X, nr. 48);

- de motie-Knops/Eijsink over het daadwerkelijk gebruikmaken van luchttransportcapaciteit binnen het C-17-initiatief (31200 X, nr. 49);

- de motie-Knops c.s. over verbetering van de inzetbaarheid van Apaches (31200 X, nr. 50);

- de motie-Knops c.s. over een onderzoek naar fiscale faciliteiten voor werkgevers die reservisten in dienst hebben (31200 X, nr. 51);

- de motie-Knops/Eijsink over onderzoek naar een premie voor militairen die driemaal zijn uitgezonden (31200 X, nr. 52);

- de motie-Boekestijn over alternatieve vormen van financiering en exploitatie ten behoeve van de strategische luchttransportcapaciteit (31200 X, nr. 53);

- de motie-Boekestijn/Van der Staaij over het terugdringen van overheadkosten (31200 X, nr. 54);

- de motie-Boekestijn/Van der Staaij over het zelfstandig financieren van missies (31200 X, nr. 55);

- de motie-Eijsink/Knops over verduidelijking van het stelsel van strafuitsluitingsgronden voor uitgezonden militairen (31200 X, nr. 56);

- de motie-Eijsink/Knops over bundeling van de strategische kennis van fragiele staten (31200 X, nr. 57);

- de motie-Brinkman over besteding van de helft van de middelen in het kader van de commissie-Staal aan de marechaussee (31200 X, nr. 58);

- de motie-Brinkman over het schrappen van de taakstelling van 70 VTE's bij de marechaussee (31200 X, nr. 59);

- de motie-Brinkman over het bekostigen van het onderhoud van het privéschip van de Koningin (31200 X, nr. 60);

- de motie-Voordewind c.s. over de ontwikkeling van een prototype van een integraal sensorpakket (31200 X, nr. 62);

- de motie-Voordewind/Van der Staaij over onderzoek naar vrijstelling van missies van mannelijke militairen met kinderen jonger dan een jaar (31200 X, nr. 63);

- de motie-Peters over structurele uitbreiding van het aantal politietrainers voor buitenlandse missies (31200 X, nr. 64);

- de motie-Peters over het informeren van de Kamer over belangrijke nieuwe ontwikkelingen bij missies (31200 X, nr. 65);

- de gewijzigde motie-Voordewind c.s. over voorstellen voor adequate financiering van extra slijtagekosten en vervangingskosten (31200 X, nr. 68).

(Zie vergadering van 27 november 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Knops, de heer Boekestijn en de heer Van der Staaij stel ik voor, hun motie (31200-X, nr. 48) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer Knops stel ik voor, zijn motie (31200-X, nr. 50) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Poppe (31200-X, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Knops/Eijsink (31200-X, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops c.s. (31200-X, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Knops/Eijsink (31200-X, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boekestijn (31200-X, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Boekestijn/Van der Staaij (31200-X, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Boekestijn/Van der Staaij (31200-X, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Eijsink/Knops (31200-X, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eijsink/Knops (31200-X, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-X, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-X, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31200-X, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (31200-X, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Van der Staaij (31200-X, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters (31200-X, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters (31200-X, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind c.s. (31200-X, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.