Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2420

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de 1040-urennorm in het voortgezet onderwijs, te weten:

- de motie-Dibi over onderzoek naar een wetenschappelijk onderbouwde urennorm (31289, nr. 2);

- de motie-Dibi/Jasper van Dijk over het betrekken van scholieren, leraren en ouders bij een nieuw akkoord (31289, nr. 3);

- de motie-Jasper van Dijk/Dibi over het opschorten van de boetes voor het niet voldoen aan de 1040-urennorm (31289, nr. 4).

(Zie vergadering van 28 november 2007.)

In stemming komt de motie-Dibi (31289, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, Groen Links, D66 en de PvdD voor de motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi/Jasper van Dijk (31289, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, Groen Links en de PvdD voor de motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Dibi (31289, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.