Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2425

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend tijdens het debat over kindermishandeling, te weten:

- de motie-Agema over het inzichtelijk maken van de wijze waarop de jeugdzorgmiljoenen van 2006 zijn besteed (31015, nr. 17).

(Zie vergadering van 31 oktober 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.