Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2425

Aan de orde is de behandeling van:

Partiële herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (Randstad 380 kV verbinding) (30892, nr. 10).

(Zie notaoverleg van 5 november 2007.)

De voorzitter:

Ik stel voor, de Planologische Kernbeslissing goed te keuren.

Daartoe wordt besloten.