Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2416-2417

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008, te weten:

- de motie-Poppe over ouders met kinderen tot en met vier jaar de mogelijkheid bieden om eenmalig niet deel te nemen aan een uitzending (31200 X, nr. 26);

- de motie-Poppe over mogelijkheden voor een wettelijke plicht tot bloedafname (31200 X, nr. 27);

- de motie-Poppe over een persoonlijk dossier met traumatische ervaringen (31200 X, nr. 28);

- de motie-Poppe over het aan militairen beschikbaar stellen van hun medisch dossier (31200 X, nr. 29);

- de motie-De Roon over het schrappen van VTE's bij de Koninklijke Marechaussee (31200 X, nr. 30).

(Zie wetgevingsoverleg van 5 november 2007.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-De Roon (31200-X, nr. 30) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Poppe (31200-X, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (31200-X, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (31200-X, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (31200-X, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.