Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 31, pagina 2420

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over handhaving, te weten:

- de motie-Nicolaï c.s. over samenhang in handhavingsmethoden (17050, nr. 343).

(Zie vergadering 27 november 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.