Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 8

8 Stemmingen moties Pfas

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Pfas,

te weten:

  • -de motie-Van Aalst over een deugdelijke compensatieregeling voor ondernemers met problemen door het handelingskader (35334, nr. 53);

  • -de motie-Kröger over aandacht besteden aan een bronaanpak voor het tegengaan van pfas-gebruik (35334, nr. 54);

  • -de motie-Laçin over onderzoeken of Chemours zich houdt aan de meldplicht (35334, nr. 55);

  • -de motie-Moorlag over een bronaanpak en sanering van pfas-verontreinigingen die de drinkwatervoorziening bedreigen (35334, nr. 56);

  • -de motie-Von Martels/Ziengs over een tijdlijn voor pfas- en ZZS-onderzoeken (35334, nr. 57);

  • -de motie-Van Haga over meer ruimte voor verantwoorde toepassingen van grond in diepe plassen (35334, nr. 58);

  • -de motie-Van Haga over een integrale afweging van de belangen van mens en milieu en de belangen van de Nederlandse ondernemers (35334, nr. 59);

  • -de motie-Van Esch over een garantie dat de bodemkwaliteit niet verder verslechtert (35334, nr. 60);

  • -de motie-Van Esch over steun voor een versnelde reductie van de uitstoot van Chemours (35334, nr. 61);

  • -de motie-Ziengs/Von Martels over de resultaten van het RIVM-ringonderzoek zo snel mogelijk naar de Kamer sturen (35334, nr. 62).

(Zie vergadering van 10 maart 2020.)

De voorzitter:

De motie-Moorlag (35334, nr. 56) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Moorlag en Van Brenk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 73, was nr. 56 (35334).

De voorzitter:

De motie-Van Haga (35334, nr. 58) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Haga en Von Martels. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 74, was nr. 58 (35334).

De voorzitter:

De motie-Van Esch (35334, nr. 61) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Esch en Van Brenk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 75, was nr. 61 (35334).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (35334, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger (35334, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin (35334, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Moorlag/Van Brenk (35334, nr. 73, was nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Von Martels/Ziengs (35334, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Haga/Von Martels (35334, nr. 74, was nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, FvD en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Haga (35334, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch (35334, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Esch/Van Brenk (35334, nr. 75, was nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ziengs/Von Martels (35334, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.