Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 23

23 Stemmingen moties Landbouw, klimaat en voedsel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Landbouw, klimaat en voedsel,

te weten:

  • -de motie-Wassenberg over deelnemen aan de Week Zonder Vlees (31532, nr. 243);

  • -de motie-Wassenberg over standaard de vleesloze variant bij bijeenkomsten van de rijksoverheid (31532, nr. 244);

  • -de motie-Wassenberg over bij voedingsadviezen de klimaateffecten van voedsel mee laten wegen (31532, nr. 245);

  • -de motie-Sneller/De Groot over inzicht in de mate waarin supermarkten en andere ketenpartners bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem (31532, nr. 246);

  • -de motie-Bromet over afspraken over het stoppen met de verkoop van vlees onder de kostprijs (31532, nr. 247);

  • -de motie-Moorlag over een verschuiving in de consumptie van dierlijke naar plantaardige producten (31532, nr. 248) (overgenomen);

  • -de motie-Moorlag over uitvoering geven aan de motie over het weren van organisaties die de Holocaust bagatelliseren (31532, nr. 249).

(Zie vergadering van 12 maart 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Moorlag stel ik voor zijn motie (31532, nr. 249) aan te houden. Op verzoek van de heer Sneller stel ik voor zijn motie (31532, nr. 246) aan te houden. Op verzoek van de heer Wassenberg stel ik voor zijn moties (31532, nrs. 243 en 244) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 248 te zijn.

In stemming komt de motie-Wassenberg (31532, nr. 245).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bromet (31532, nr. 247).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.