Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 3

3 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen, is er een korte regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over:

  • -het wetsvoorstel Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (35424);

  • -de aangehouden motie-Jasper van Dijk (35316, nr. 10).

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 31066-555; 27858-501; 31524-446; 31524-449; 33149-58; 24557-157; 29984-880; 34864-26; 34864-27; 32852-104; 25424-495; 35266-9; 35177-13; 35300-IV-19; 35300-IV-20; 31490-264; 31524-451; 33149-59; 23235-193; 28973-230; 28973-231; 28973-232; 32852-101; 21501-32-1114; 34952-20; 34952-21; 35000-XIV-44; 29398-647; 29398-648; 24515-463; 24515-464; 21501-32-1151; 33118-125; 33118-126; 28165-312; 35177-7; 35177-11; 32813-421; 32813-422; 35350-5; 24170-218; 35300-X-51; 29628-922; 35334-26; 35334-36.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35300-XII-47; 29398-765; 21501-07-1633; 33037-317; 35000-XIV-23; 25087-199; 29544-959; 32670-156; 35300-XII-41; 35000-VII-30; 34298-9; 35300-XII-44; 34775-XIII-109; 33625-270; 32813-366; 32813-363; 32013-209; 31936-602; 31936-601; 31936-599; 31936-546; 34346-3; 29665-363.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.