Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 21

21 Stemming motie Uitwisseling van persoonsgegevens bij schuldhulpverlening

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens,

te weten:

  • -de motie-Jasper van Dijk/Peters over onlinewinkels als aparte categorie opnemen in het Besluit kredietvergoeding (35316, nr. 10).

(Zie vergadering van 5 maart 2020.)

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk/Peters (35316, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jasper van Dijk, Peters en Van Brenk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20, was nr. 10 (35316).

Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor zijn gewijzigde motie (35316, nr. 20, was nr. 10) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.