35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 75 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN VAN BRENK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 61

Voorgesteld 1 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de provincie Zuid-Holland, na onderzoek door een onafhankelijk ingenieursbureau, heeft aangegeven de vergunning van Chemours verder aan te willen scherpen;

constaterende dat Chemours daartegen in beroep is gegaan;

van mening dat de verspreiding van onafbreekbare chemicaliën naar de leefomgeving moet worden voorkomen;

spreekt haar steun uit voor de lijn van de provincie Zuid-Holland om de uitstoot van Chemours versneld te reduceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Van Brenk

Naar boven