Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035334 nr. 75

35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS

Nr. 75 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN VAN BRENK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 61

Voorgesteld 1 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de provincie Zuid-Holland, na onderzoek door een onafhankelijk ingenieursbureau, heeft aangegeven de vergunning van Chemours verder aan te willen scherpen;

constaterende dat Chemours daartegen in beroep is gegaan;

van mening dat de verspreiding van onafbreekbare chemicaliën naar de leefomgeving moet worden voorkomen;

spreekt haar steun uit voor de lijn van de provincie Zuid-Holland om de uitstoot van Chemours versneld te reduceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Van Brenk