Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 25

25 Stemmingen moties Fraude met de aantallen dieren in de veehouderij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij,

te weten:

  • -de motie-Wassenberg over een eenduidige, centrale registratie van dieraantallen voor alle diersoorten (28286, nr. 1086);

  • -de motie-Wassenberg over verwijderen van een bepaling uit de Meststoffenwet (28286, nr. 1087).

(Zie vergadering van 12 maart 2020.)

In stemming komt de motie-Wassenberg (28286, nr. 1086).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (28286, nr. 1087).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.