Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 66, item 13

13 Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Mijnbouw/Groningen,

te weten:

  • -de motie-Beckerman over het verschaffen van duidelijkheid over de versterking (33529, nr. 727);

  • -de motie-Beckerman over het opstellen van een subsidieregeling voor huurders (33529, nr. 728);

  • -de motie-Nijboer over de aardbevingsschade in Pieterzijl (33529, nr. 729);

  • -de motie-Van der Lee/Agnes Mulder over voor 1 mei een dashboard voor de versterkingsoperatie publiceren (33529, nr. 730);

  • -de motie-Van der Lee over mogelijk maken dat het ACVG zo nodig achteraf afwegingen kan toetsen (33529, nr. 731);

  • -de motie-Van der Lee over onafhankelijk advies van het SodM over aardgaswinning onder de Waddenzee (33529, nr. 732);

  • -de motie-Agnes Mulder/Sienot over onafhankelijke metingen in de omgeving van mijnbouwlocaties (33529, nr. 733);

  • -de motie-Agnes Mulder over de winst uit mijnbouwactiviteiten deels investeren in de regio (33529, nr. 734);

  • -de motie-Dik-Faber/Sienot over advies van een wetenschappelijk panel over mijnbouw en de Waddenzee (33529, nr. 735);

  • -de motie-Dik-Faber c.s. over inzicht in de contacten tussen mijnbouwbedrijven en de Commissie Mijnbouwschade (33529, nr. 736).

(Zie vergadering van 11 maart 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van der Lee stel ik voor zijn motie (33529, nr. 732) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber/Sienot (33529, nr. 735) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dik-Faber, Sienot en Van der Lee. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 739, was nr. 735 (33529).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Beckerman (33529, nr. 727).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

De heer Hijink weet al een oplossing.

De heer Hijink (SP):

De oplossing is hoofdelijk stemmen, denk ik, voorzitter. Nee hoor, 1 april. We gaan de motie aanhouden.

(Hilariteit)

Op verzoek van de heer Hijink stel ik voor de motie-Beckerman (33529, nr. 727) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Goed, dank u wel.

In stemming komt de motie-Beckerman (33529, nr. 728).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

Dezelfde uitslag. Meneer Hijink, help!

De heer Hijink (SP):

Die moeten we dan ook aanhouden, voorzitter. Dit is wel een serieus punt. Er komt straks natuurlijk wel een moment waarop we een keer bij elkaar moeten gaan komen en een hele lijst van hoofdelijke stemmingen moeten gaan doen, vrees ik.

De voorzitter:

Ja, we gaan het daarover hebben, meneer Hijink, maar niet vanavond. Vindt u dat goed?

De heer Hijink (SP):

Ja hoor.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Hijink stel ik voor de motie-Beckerman (33529, nr. 728) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Nijboer (33529, nr. 729).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Lee/Agnes Mulder (33529, nr. 730).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Lee (33529, nr. 731).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Sienot (33529, nr. 733).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (33529, nr. 734).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. (33529, nr. 739, was nr. 735).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (33529, nr. 736).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.